Đồng loạt thay avatar mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống Nhà trường

​Trên Facebook, đông đảo cán bộ, giảng viên, công nhân viên, cựu sinh viên và sinh viên thời kỳ ĐH Văn khoa - Tổng hợp - KHXH&NV đã đồng loạt thêm khung kỷ niệm 60 năm truyền thống Nhà trường vào ảnh đại diện của mình.

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
CÁC KHOÁ TIN HỌC KHÁC