Nhân sự

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :

- Chi bộ Trung tâm tin học.

- Công đoàn Trung tâm tin học.

2. Chính quyền :

- Giám đốc phụ trách chung

- Phó giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành, phụ trách tài chính và cơ sở vật chất.

II. NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

TS. Lê Hữu Phước

Giám đốc

Phụ trách chung

phuoclh@hcmussh.edu.vn

2

Nguyễn Thanh Huy

- Phó giám đốc

- Trưởng bộ môn đào tạo chính quy

- Phụ trách tài chính và cơ sở vật chất.

- Xây dựng và theo dõi chương trình đào tạo Tin học cho sinh viên chính quy

Lên kế hoạch giảng dạy, thi cử, phân công nhiệm vụ cho Giảng viên, trợ giảng, phối hợp tổ chức các kỳ thi cuối khóa, ra đề, chấm thi, coi thi đối với việc dạy Tin học cho sinh viên chính quy.

thanhhuyng@hcmussh.edu.vn

3

Phan Thành Huấn

Trưởng bộ môn đào tạo không chính quy

- Xây dựng và theo dõi chương trình đào tạo Tin học cho sinh viên hệ vừa học vừa làm tại trường.

- Xây dựng và theo dõi chương trình đào tạo Tin học cho sinh viên hệ vừa học vừa làm tại các tỉnh.

- Xây dựng và theo dõi chương trình đào tạo chứng chỉ A, B

- Lên kế hoạch giảng dạy,thi cử, phân công nhiệm vụ cho giảng viên, trợ giảng, phối hợp tổ chức các kỳ thi cuối khóa, ra đề, chấm thi, coi thi đối với việc dạy Tin học cho các chương trình đào tạo nêu trên.

- Giúp hội đồng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ A, B tin học.

- Tìm kiếm các đối tác liên kết đào tạo ngoài chính quy.

huanphan@hcmussh.edu.vn

4

Hồ Thị Phương Nga

Giảng viên

Giảng dạy

hophuongnga_ttth@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Ánh Ngọc

Giảng viên

Giáo vụ

ngocna_ttth@hcmussh.edu.vn

6

Võ Tấn Tài

Giảng viên

- Giảng dạy

- Quản lý phòng máy tính

ttvoloc78@hcmussh.edu.vn

7

Nguyễn Hoàng Huy Hạnh

Giảng viên

- Giảng dạy

- Giáo vụ

huyhanh@hcmussh.edu.vn

8

Trịnh Đức Thọ

Giảng viên

- Giảng dạy

- Thủ quỹ

- Quản lý phòng máy tính

ducthottth@hcmussh.edu.vn

9

Nguyễn Thị Thu Phương

Chuyên viên

- Kế toán

- Giáo vụ

phuong_ttth@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
CÁC KHOÁ TIN HỌC KHÁC