Giới thiệu về Trung tâm tin học

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:

1. Trung tâm Tin học được thành lập ngày 02/01/2000 theo quyết định số 03/QĐ/TCCB, là trung tâm đào tạo – dịch vụ trực thuộc Trường Đại học KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM.

2. Trung tâm có chức năng giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tin học phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường.

3. Trung tâm có các nhiệm vụ:

- Giảng dạy môn Tin học đại cương cho sinh viên hệ chính quy và không chính quy thuộc trường ĐH KHXH & NV.

- Giảng dạy môn Tin học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc Trường ĐH KHXH & NV.

- Giảng dạy các học phần tin học chuyên ngành cho sinh viên các hệ chính quy, không chính quy và cho học viên cao học (theo yêu cầu của các khoa/bộ môn và phòng chức năng).

- Đào tạo và cấp chứng chỉ tin học "Ứng dụng công nghệ thông tin" căn bản học viên trong & ngoài trường.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Quản lý các phòng máy do nhà trường giao để hướng dẫn thực hành, thực tập cho sinh viên, học viên.

- Phối hợp cùng các đơn vị trong trường triển khai các đề tài nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các sản phẩm tin học phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và cho công tác quản lý.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

Trung tâm được điều hành bởi Ban Giám đốc (gồm Giám đốc và 1 Phó Giám đốc), có hai Trưởng bộ môn, bộ phận văn phòng, và các giảng viên của Trung tâm. Tổng số cán bộ, viên chức của trung tâm hiện nay là 10 người. Trong đó có: 1 tiến sỹ, 7 thạc sỹ, 1 cử nhân. Ngoài ra, Trung tâm thường xuyên mời các cán bộ, viên chức của Trường có trình độ từ cử nhân tin học trở lên tham gia giảng dạy.

Lãnh đạo:

- Giám đốc:TS. Lê Hữu Phước.

- Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Thanh Huy

Thành tích hoạt động:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số: 1124/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2011

2012

- Tập thể lao động tiên tiến + giấy khen trường

- Tập thể lao động xuất sắc

- Bằng khen của giám đốc ĐẠI HỌC QUỐC GIA – HCM

-Quyết định số: 477/QĐ-XHNV-TCCB ngày 23 tháng 8 năm 2012

-Quyết định số: 969 /QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2012

-Quyết định số: 507 /QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2013

2013

Tập thể lao động tiên tiến + giấy khen trường

Quyết định số: 957/QĐ-XHNV-TCCB ngày 12 tháng 8 năm 2013

2014

Tập thể lao động tiên tiến + giấy khen trường

Quyết định số: 521/QĐ-XHNV-TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2014

2015

Tập thể lao động tiên tiến + giấy khen trường

Quyết định số: 659/QĐ-XHNV-TCCB ngày 28 tháng 8 năm 2015


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.